آنچه مهم است حضور اکثریت مردم است

هرشخصی که امشب اکثریت رائ راداشته باشه و انتخاب شود محترم و عزیزخواهدبود وبرای ماقابل احترام.و ما امیدوارم مجموعارقم شرکت کننده هابالاباشداین مهمتراست از اینکه چه کسی بیشترین رای راخواهد آورد

اگر اکثریت مردم پای صندوق‌های رای بیایند مجلس معتدل و خردمند شکل می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.