تقدیم یک سبد عشق و مهربانی با شروع بهار همدلی

نیکوکاران و یاوران موسسه خیریه امام حسن مجتبی در صورت تمایل به حمایت و پشتیبانی از نیازمندان و بیماران تحت پوشش و مشارکت در طرح یک سبد عشق و محبت با شروع بهار همدلی می توانید کمک های نقدی را از طریق لینک مندرج و یا واریز شماره حساب 2196300164709 وشماره کارت 5892107044046392نزد بانک سپه شعبه راوند کاشان به نام موسسه خیریه امام حسن مجتبی (ع) راوند در این امر خیر سهیم باشیدهمچنین می توانید با اسکن تصویر زیر در این امر خیر مشارکت فرمایید.

درباره ی ادمین

مطلب پیشنهادی

ولادت امام جواد

تولد امام جواد علیه السلام امام جواد علیه السلام میوه دل ثامن الحجج علیه السلام …