و در نهایت  از سيستم مراقبه استفاده كنيد، يعني در طول روز مراقب نفس خويش باشيد و  اتصال درونی خود با خدا را با دعوت کردن او به درون خودتان احساس نمایید…