خانه / اقدامات / سرطان / انواع سرطان و تومورها

انواع سرطان و تومورها

سرطان انواع مختلفی دارد که از شایعترین آنها میتوان به سرطان پروستات ،سرطان پستان، سرطان پوست ،سرطان خون ، سرطان روده، سرطان ریه ،سرطان مری ، سرطان معده اشاره کرد. همچنین تومورها دارای انواع مختلف هستند. تومورهای خوش‌خیم ، تومورهای بدخیم.

انواع سرطان و تومور

نگاه اجمالی
بافتهای بدن به دنبال آسیب یا خسارت دیدن در اثر فرسودگی طبیعی سلولها بطور دائم ترمیم و با سلولهای جدید جایگزین می‌گردند. بنابراین بطور کلی ، رشد و ترمیم بسته به نیازمندیهای بدن بطور دائم روی می‌دهند. اندام‌های خاصی می‌توانند از نظر اندازه بزرگ شوند (هیپرترومی) یا تعداد سلولهایشان را افزایش دهند (هیپرپلازی) و این در صورتی است که کار خواسته شده از آن اندام بیش از ظرفیت آن باشد. تومورها دارای انواع مختلف هستند.

تومورهای خوش‌خیم
تومورهای خوش‌خیم به آهستگی و به صورت تصاعدی رشد کرده و به بافتهای دیگر تهاجم نمی‌نمایند. این تومورها روی بافتهای مجاور فشار وارد می‌کنند. ولی رشدشان ممکن است پس از مدتی قطع شود و آنگاه بدون تغییر باقی می‌مانند. سلولهای تومورهای خوش‌خیم معمولا شبیه به سلولهای بافتی که از آن بوجود آمده‌اند می‌باشند. با برداشتن کامل این تومورها با عمل جراحی دیگر عود نمی‌کنند. معمولا طول عمر بیمار را کوتاه نمی‌کنند.

البته وجود تومورهای خوش‌خیم در محلهای خاصی ممکن است کشنده باشد. زیرا ممکن است این تومورها در کار یک اندام حیاتی دخالت نمایند. تومورهای خوش‌خیمی که در مغز بوجود می‌آیند خارج کردن کامل آنها غالبا مشکل یا غیر ممکن است و بنابراین فشار ناشی از این تومورها که در داخل کاسه سر به ساختمانهای مجاور وارد می‌شود ممکن است باعث مرگ گردد.
تومورهای بدخیم
تومورهای بدخیم بطور تصاعدی رشد کرده و اگر جلوی رشدشان گرفته نشود به طرق مختلف باعث مرگ بیماری می‌گردند. این تومورها سریعا رشد کرده و سلولهای تشکیل‌دهنده آنها از سلولهای تومورهای خوش‌خیم کمتر تمایز یافته‌اند. به عبارت دیگر این تومورها تمایل دارند که همانند بافت جنینی که از آن عضو اصلی (قبل از سرطانی شدن) توسعه پیدا کرده باشند. تومورهای بدخیم غالبا به سایر بافتها انتشار یافته و برداشتن موضعی تومور در اطراف خط قطع کردن تومور می‌باشد.

انتشار تومورهای بدخیم با تهاجم مستقیم به بافتها مجاور و همچنین با تشکیل تومورهای ثانویه که متاستازها Metastases نامیده می‌شوند. در اندام‌هایی که دور از محل تومور اولیه می‌باشند، صورت می‌گیرد. متاستازها بطور خیلی شایع در غدد لنفاوی ، ریه‌ها ، کبد ، استخوانها ، غدد فوق کلیوی ، کلیه‌ها و مغز یافت می‌شوند. تومورهای اصلی به عنوان رشد اولیه شناخته شده و متاستازها رشدهای ثانویه نامیده می‌شوند.
انتشار تومورها
انتشار لنفاوی
سلولهای تومور در داخل عروق لنفاوی مجاور رشد کرده و از یکدیگر جدا شده و به غدد لنفاوی آن منطقه منتقل می‌شوند، که در آنجا ممکن است رشد ثانویه روی دهد. رشد ثانویه ممکن است در نهایت غده لنفی را نابود ساخته و مجددا به داخل عروق لنفاوی راه یافته و از طریق سیستم لنفاوی به سمت جلو پیشروی می‌نماید.
انتشار عروقی
سلولهای تومور ممکن است به مویرگها یا وریدهای محلی حمله کرده و از طریق جریان خون به سمت جلو حمل شوند. این سلولها در شبکه‌های مویرگی سایر اندامها مستقر شده و آنگاه رشد ثانویه ممکن است صورت گیرد. سلولهای تومور که وارد شاخه‌های ورید باب می‌شوند تمایل به مستقر شدن در کبد دارند.

سلولهایی که وارد وریدهای سیستماتیک می‌شوند تمایل به استقرار در ریه‌ها دارند. به هر حال ، برخی از سلولهای تومور ، از طریق مویرگهای ریوی عبور کرده و ممکن است رشد ثانویه را در سایر بافتها ایجاد کنند. سلولهای بدخیم ناشی از تومورهای اولیه ریه ممکن است به همین طریق وارد گرش خون سیستماتیک شده و رشدهای ثانویه را در بافتها دیگر تشکیل دهند.

انتشار توسط مهاجرت
سلولهای تومورهایی که دارای یک پرده سروزی می‌باشند ممکن است از آن جدا شده و روی قسمتهای دیگر آن پرده کاشته شوند. به عنوان مثال ، کارسینوم تخمدان ممکن است به این طریق در سرتاسر حفره صفاق پخش شود. تهاجمات موضعی و انتشار متاستاتیک تومورهای بدخیم ، خارج ساختن کال آنها را فوق‌العاده مشکل می‌سازد. سرعت رشد تومورهای بدخیم بطور قابل توجهی فرق می‌کند. ولی بطور کلی ، هرچه سلولها کمتر تمایز یافته باشند، تومور سریعتر رشد می‌کند.

تومورهای بدخیم ممکن است در ابتدا هیچ علامت کلینیکی نداشته باشند ولی با پیشرفت رشد ، تحلیل رفتن عضلات و آنمی شدید از علائم شایع می‌باشد. مرگ ناشی از تومورهای بدخیم بدلایل مختلفی روی می‌دهد ولی عوارضی از قبیل پنومونی یک دلیل شایع این مرگها می‌باشد. تومورهای داخل مجاری گوارشی با ایجاد انسداد می‌توانند باعث مرگ گردند. و یا ندرتا مرگ در اثر نارسایی کبد به خاطر وجود متاستازها در آن روی می‌دهد. تومورهایی که در مغز قرار دارند معمولا به خاطر اعمال فشار روی مغز باعث مرگ می‌گردد.
مباحث مرتبط با عنوان

دستگاه گردش خون
سرطان
سرطان پروستات
سرطان پوست
سرطان تخمدان
سرطان خون
سرطان ریه
شیمی درمانی

سرطان یعنی رشد ، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلولهای بدن. تمامی سرطانها دارای الگوی رشد مهارگسیخته و تمایل به جدا شدن از منشا اصلی و متاستاز هستند.

دید کلی
جسم انسان از میلیونها میلیون سلول تشکیل شده است که در کنار هم ، بافتهایی مانند ماهیچه‌ها ، استخوان و پوست را می‌سازند. اغلب سلولهای طبیعی بدن در پاسخ به تحریکاتی که از داخل و خارج بدن به آنها وارد می‌شود، رشد و تولیدمثل می‌کنند و در نهایت می‌میرند. اگر این فرآیند در مسیر تعادل و صحیح خود اتفاق بیفتد ، بدن سالم می‌ماند و عملکرد طبیعی خود را حفظ می‌کند. اما مشکلات ، زمانی شروع می‌شود که یک سلول طبیعی دچار ” جهش ” و یا تغییر شده و به سلول سرطانی تبدیل می‌شود.
نحوه پیدایش سرطان
یک سلول طبیعی ممکن است بدون هیچ دلیل واضحی به یک سلول سرطانی تبدیل شود، ولی در اغلب موارد ، تبدیل در اثر مواجهه مکرر با مواد سرطانزا مانند الکل و دخانیات صورت می‌گیرد. شکل ظاهری و نیز عملکرد سلولهای سرطانی شده با سلولهای طبیعی تفاوت دارد. جهش یا تغییر ایجاد شده در DNA یا ماده ژنتیکی سلول اتفاق می‌افتد. DNA همان مسئول کنترل شکل ظاهری و عملکرد سلول است. وقتی DNA یک سلول تغییر می‌کند، آن سلول با سلولهای سالم کنار خود تفاوت می‌یابد و دیگر کار سلولهای طبیعی بدن را انجام نمی‌دهد. این سلول تغییر یافته از سلولهای همسایه‌اش جدا می‌شود و نمی‌داند چه زمانی رشدش باید به پایان برسد و بمیرد. به عبارت دیگر سلول تغییر یافته از دستورها و علائم داخلی که سلولهای دیگر در کنترل آنها هستند، پیروی نمی‌کند و به جای هماهنگی با سلولهای دیگر خودسرانه عمل می‌کند.
بدخیم شدن سرطان
وقتی سلول ” جهش یافته ” تقسیم می‌شود ، به 2 سلول جدید ” جهش یافته ” تبدیل می‌گردد و این فرآیند به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا همان یک سلول موذی به توده‌ای از سلولها که تومور نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. گاهی این تومورها ، خوش خیم بوده و رشد نمی‌کنند. ولی در صورتی که سلولهای تومور رشد کنند و تقسیم شوند و سلولهای طبیعی اطراف خود را از بین ببرند و به نقاط دیگر بدن هم دست‌اندازی کنند، تومور بدخیم محسوب می‌شود. بزرگترین خطر تومورهای بدخیم ، توانایی آنها در حمله به بافتهای سالم و پخش شدن در بدن است و این همان متاستاز سرطان است. هر چه تومورها رشد کنند و بزرگتر شوند، جلوی رسیدن مواد غذایی و اکسیژن را به سلولهای سالم می‌گیرند و با پیشرفت سرطان ، سلولهای سالم می‌میرند و عملکرد و سلامت بیمار از بین می‌رود. اگر جلوی این فرآیند گرفته نشود، سرطان به مرگ می‌انجامد.
علائم هشدار دهنده سرطان

خونریزی غیر طبیعی در هر نقطه از بدن.
پیدایش هرگونه توده سفت سلولی در زیر پوست، مثلا در سینه یا نقاط دیگر.
پیدایش زخمی که به آسانی بهبود نمی‌یابد (بویزه در اطراف زبان ، دهان و لبها).
سوء هاضمه دائمی
تغییراتی در وضع خالها یا زگیل از قبیل تغییر رنگ ، بزرگ شدن ، خارش ، دردناک شدن و یا خونریزی از آنها که به مدت طولانی ادامه یابد.
پیدایش آشفتگی در اعمال روده‌ها یا مثانه که با درمانهای عادی بهبودی نیابد.
سرفه ، گرفتگی صدا و یا مشکل شدذن عمل بلع به مدت طولانی.

اگر هر یک از این علائم فوق بیش از دو هفته ادامه یابد، باید بیمار تحت بررسی تخصصی قرار گیرد. البته در بشتر موارد این علائم حاکی از وجود سرطان نیستند.
انواع سرطانها
اغلب سرطانها به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند:

کارسینوم : شامل سرطانهایی می‌شود که از سلولهایی که سازنده پوست هستند (مثل سرطان پوست) و یا لایه داخلی اعضا را می‌پوشانند (مثل سرطان ریه) و یا سازنده غدد هستند (مثل سرطان سینه) منشا می‌گیرد.

سارکوم : این دسته سرطانهایی هستند که از بافت همبند مثل غضروف ، استخوان و ماهیچه منشاء می‌گیرند. از اینرو سرطان استخوان یا سرطان ماهیچه را در هر نقطه از بدن سارکوم می‌گویند.

لوسمی و لنفوم‌ها : شامل سرطانهایی است که از سلولهای تشکیل دهنده خون و سلولهای ایمنی منشاء می‌گیرند.

در کشورهای غربی ، سرطان پوست شایعترین سرطان است و پس از آن سرطان سینه ، ریه ، پروستات ، روده بزرگ ، مثانه و رحم قرار دارد.
راههای پیشگیری
پیشگیری اولیه از سرطان با اجتناب از عامل مسبب یا مصرف ماده‌ای که مانع از پیدایش فرایند بدخیمی می‌شود ، صورت می‌گیرد و شامل اقداماتی برای کاهش خطرات شیوه زندگی (اجتناب از توتون ، مصرف غذاهای کم چرب و غنی از فیبر ، استفاده از کرم ضد آفتاب) و مصرف عوامل پیشگیری شیمیایی است. عوامل پیشگیری شیمیایی داروها یا ریز مغذی ها (مواد معدنی یا ویتامین ها) هستند. عوامل زیر نیز در پیشگیری از سرطان ها موثرند.

عدم استفاده از مشروبات الکلی و دخانیات.
صرف غذاهایی که به صورت آب‌پز تهیه می‌شود.
عدم استفاده از غذاهایی که آثار سوختگی در آنها نمایان است.

استفاده از سبزیجات و انواع میوه‌ها
استفاده کمتر از گوشت قرمز
رعایت کامل امور بهداشتی

درمان
امروزه اکثر سرطانها درمان قطعی ندارند اما برای جلوگیری از رشد و پیشرفت آنها از روشهای جراحی ، پرتو درمانی ، شیمی درمانی ، هورمون درمانی ، پیوند مغز استخوان و … استفاده می‌شود. البته یافته‌های جدید زیست شناسی سلولی تومور در روشهای درمانی ترکیبی طی یک برنامه هماهنگ مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.
سرطان پروستات
سرطان پستان
سرطان پوست
سرطان خون
سرطان روده
سرطان ریه
سرطان مری
سرطان معده

سرطان انواع مختلفی دارد که از شایعترین آنها میتوان به سرطان سینه ، سرطان خون ، سرطان ریه ، سرطان تخمدان اشاره کرد.

سرطان سینه چیست؟

سرطان پستان در بافت های سینه ،معمولا مجراهایی که برای حمل شیر در سینه وجود دارند و غدد ترشح شیر پدیدار میشود.سلول طبیعی در این منطقه رشد و تقسیم کنترل شده ای دارند اما گاهی در بعضی از آنها این کنترل از بین رفته و سرطان به وجود می آید.این سلول ها ممکن است بعدا از مجرا و یا غدد ترشح شیر خارج شده و به بافت ها بروند و بافت را از بین ببرند. اگر سلول ها در مجرای شیر باقی بمانند سرطان از نوع غیر تهاجمی خواهد بود. گاهی اوغات سلول های سرطانی توسط خون و یا گره های لنفاوی به نقاط دیگر منتقل میشوند و متاستاسیک رخ میدهد.

 طبقه بندی سرطان پستان

آزمایش های مختلفی برای تشخیص اندازه تومور و میزان پیشرفت آن وجود دارد.انجام این مراحل آزمایش به انتخاب درست در درمان بسیار کمک میکنند. براساس دستور العمل انجمن سرطان آمریکا طبقات مختلف سرطان سینه به شرح زیر است:

طبقه 0 : سرطان غیر تهاجمی : سلول های سرطانی فقط در مجرای انتقال شیر پیدا شده اند.

طبقه 1 : اندازه تومور 2 سانتی متر و یا کمتر است. به بافت های اطراف حمله کرده اما هنوز به غدد لنفاوی زیر بغل گسترش پیدا نکرده.

طبقه 2 : اندازه تومور بزرگتر از 2 سانتی متر است و به گره های لنفاوی حمله کرده است.

طبقه 3 : اندازه تومور بزرگتر از 5 سانتی متر است و یا تومور به پوست، دیواره سینه و یا در نزدیکی گره های لنفاوی گسترش پیدا کرده.

طبقه 4 : تومور به مناطقی همچون استخوان ، شش و یا گره های لنفاوی که دور از پستان میباشند گسترش پیدا کرده

بازگشت سرطان سینه: زمانی که سرطان حتی با وجود درمان باز میگردد .

سرطان خون چیست ؟

نوعی سرطان که منشاء آن بافت های تولید کننده خون مانند مغز استخوان است. در این نوع سرطان ، گلبول های سفید خون به طور غیر طبیعی افزایش می یابند. خون از سلول و مایعات تشکیل می شود. به طور مرتب بدن سلول های پیر خون را با سلول های جوان جایگزین میکند. این سلول های جوان خون در مغز استخوان( قسمتی اسفنجی در داخل استخوان) به وجود آمده اند. وظیفه ء گلبول های سفید خون مبارزه با بیماری ها میباشد. اما در سرطان خون، تعداد این گلبول ها به صورت غیر طبیعی افزایش یافته و به خون اجازه نمی دهد تا وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.

چهار نوع اصلی سرطان خون وجود دارد

لنفوسیتی و یا میلوگنوس. این نوع بستگی به نوع سلول هایی که سرطان از آنها منشاء میگیرد دارد.
حاد یا مزمن. سرطان خون حاد بسیار سریع پیشرفت میکند. سرطان خون مزمن مرحله به مرحله پیشرفت میکند.

روش های درمان برای سرطان خون

روش های درمان شامل موارد زیر است:

شیمی درمانی، که با استفاده از داروهای بسیار قوی سلول های سرطانی را می کشند
ایمن درمانی، سیستم ایمنی بدن را برای مبارزه با سلول های سرطانی تقویت میکنند.
پیوند مغز استخوان و یا سلول های بنیادی محیطی، که در این نوع درمان بافت و یا سلول هایی را که خون تولید میکنند برداشته و با سلول های سالم جایگزین میشوند.

سرطان ریه چیست؟

رشد سلول های کنترل نشده در بافت شش ها را سرطان ریه می نامند.این اتفاق معمولا در سلول های روی دیواره راه های هوایی می افتد.سلول های طبیعی شش سلول هایی هستند که به صورت طبیعی برای تولید سلو های هم شکل خود با فرم مشخص برنامه ریزی شده اند. گاهی اوغات سلول ها از برنامه عادی خود خارج شده و شروع به تقسیم های غیر عادی و گسترده میکنند، که این سلول ها شکل و فرم سلول های طبیعی درون ریه را ندارند. با تقسیم غیر عادی این سلول ها توده ای در درون شش ایجاد میشود که آن را از فعالیت عادی خود باز می دارد.

چگونه سرطان ریه گسترش پیدا میکند؟

گاهی سلول های سرطان وارد جریان خون و یا گره های لنفاوی شده و از این طریق به قسمت های دیگر بدن انتقال یابد. این سلول ها ممکن است به نیمه دیگر شش ، کبد ، مغز و یا استخوان ها برود که این عمل را متاستاز می نامند.

انواع سرطان ریه

چهار نوع سرطان ریه وجود دارد که هیچ یک مانند دیگری نیست:

سرطان سلول های کوچک. این نوع سرطان از سلول های هورمونی درون ریه به وجود می آیند.
سرطان سلول های غیر کوچک. که شامل سرطان سلول های فلسی و یا پولکی است و در راه های هوایی پدید می آید
آدنوکارسیون ( شامل سلول های بزرگ سرطانی ) که در قسمت ترشحی ریه اتفاق می افتد
سرطان برنش که از سلول های تشکیل دهنده کیسه های کوچک هوایی به وجود می آید.

هر یک از این انواع سرطان ریه به دلیل داشتن خصوصیات خاص خود، روش های درمان خاص خود را دارند.

در صورتی که سرطان ریه به صورت توده یا تومور باشد به کمک سایبر نایف میتوان آن را درمان کرد

سرطان تخمدان چیست؟

رشد غیرعادی ، و سرطان گونه سلول ها در بافت های تخمدان ( ارگان جنسی زنانه) را سرطان تخمدان می نامند.بیشتر سرطان های تخمدان یا از نوع سرطان اپیتلیال تخمدانی (سرطانی که در سطح تخمدان به وجود می آید ) و یا از نوع سلول توموری جوانه بدخیم ( سرطانی که از سلول های تخمک منشا میگیرند ) و یا از نوع سلول های بند ناف- استرومال (سلول ها ترشح کننده هورمون و تنظیم کننده تخمدان) می باشند.

طبقه بندی و درجه

یک لاپاراتومی یا برش جراحی از دیوارهء شکم میتوان درجه ای را که بیماری در آن است ، مشخص کند. این مرحله از درمان بسیار مهم است.در پی این عمل جراحی تومور درون تخمدان برداشته شده ، مایع شکمی تخلیه شده و نمونه بیوپسی از دیافراگم ، مومنتیوم (یک تکه چربی ، مانند غشاء و فرآیندهای غشائی آویزان شده از معده و قسمتی از روده در گودی شکم )، هر گونه گره مشکوک در شکم و گره های لنفاوی شکم ولگن برای آزمایش های میکروسکوپی گرفته میشود.

بر اساس ارزیابی هایی که از نتیجه عمل جراحی شده ، طبقه بندی سرطان تخمدان میتواند به شرح زیر باشد:

طبقه 1- سرطان تخمدان گسترش نیافته در ناحیه شکم و لگن.

طبقه 2- سرطان تخمدانی که به قسمت لگن گسترش یافته اما هیچ اثری از آن در شکم نیست.

طبقه 3- سرطان تخمدانی که تومور به قسمت شکم هم گسترش یافته.

طبقه 4-سرطان تخمدانی که به شش ، کبد و یا غدد لنفاوی در پشت سرایت کرده.

دانستن درجه سرطان تخمدان در تشخیص هم مهمترین شاخص آگاهی است ( پیش بینی دوره ، مسیر ونتیجه بیماری). بر اساس آمار گرفته شده در طی 5 سال اخیر از بیمارانی که سرطان تخمدان دارند درصد زنده ماندن بیماران بر اساس طبقه به شرح زیر است:

طبقه 1- 95 درصد

طبقه 2- 65 درصد

طبقه 3- 20 درصد

طبقه 4-5 درصد

درباره‌ی ادمین

حتما ببینید

پیشگیری از سرطان

اگر سبک زندگی سالمی دارید، نگران نباشید، چرا که به احتمال قوی به سرطان مبتلا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.