امام حسن

مقایسه ارتباط انسان و طبیعت در اسلام

نهى از اسراف «ولا تسرفوا انه لایحب المسرفین»؛ «اسراف نکنید که خدا اسرافکاران را دوست نمى دارد»، (انعام/ 141). در اینجا منظور از اسراف زیاده روى در مصرف مواهب طبیعى است. از نظر قرآن انسان حق ندارد هر نوع دخل و تصرفى در طبیعت بکند. حتى در استفاده از نعماتى که ...

دلیل شیعه بر عصمت پیشوایان خود

اندیشمندان شیعه براى اثبات عصمت امامان از ادله گوناگونى بهره مى برند، چنان که علامه حلى با شرح و بسط این دلایل، بیش از هزار نکته در این باره فراهم ساخته است. با این حال، اشاره اى کوتاه به این ادله، سودمند است و زمینه را براى جستوجوهاى بیش تر ...

یک سبد عشق یک سبد مهربانی

توزیع سبد کالا در حمایت از بیماران سرطانی و محرومین؛ یک سبد عشق یک سبد مهربانی زهرا احمدی، مدیر موسسه در گفتگو با کاشان اول از توزیع سبد کالا در آستانه‌ی عید نوروز بین توان‌خواهان موسسه خبر داد و در این رابطه افزود: موسسه امام حسن (ع) در سال حدود چهار مرتبه ...

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد قلب بزرگ می خواهد

بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد.. دست همیشه برای زدن نیست کار دست همیشه مشت شدن نیست دست که فقط برای این کار ها نیست گاهی دست میبخشد نوازش میکند ، احساس را منتقل میکند گاهی چشمها به سوی دست توست دستت را دست کم نگیر این بار خیریه امام حسن در ...

جانشین حاتم طایی

در اخبار آمده چون حاتم طایی فوت کرد، برادر حاتم از مادرش درخواست کرد؛ حال که حاتم فوت کرده او بر جای حاتم نشیند و مردم مستحق و بیچاره را روزها از سفره خانه، غذا هدیه کند، مادرش مخالفت کرد و گفت: ای نور چشم من تو نمی توانی جای ...