بایگانی/آرشیو برچسب ها : موسسه امام حسن

طرح اکرام

همه شب نماز خواندن،همه روز روزه گرفتـن هـمـه سالــه از پـی حـج، سفــر حجـاز کـردن به خدا قسم که هرگز ثمرش چنین نباشد  که دل شکسته ای را به سرور شاد کردن به خدا قسم که کس را، ثمر آنقدر نبخشد که به روی ناامیدی ، در بسته باز کردن… …

بیشتر بخوانید »